"Bygger ut fibernät i Österåkers kommun"

Österåkers Stadsnät AB (ÖSAB) är ett bolag ägt av Österåkers Kommun. ÖSAB bygger, äger och driver fibernät i Österåkers Kommun. Till skillnad från traditionell kommunikation över koppar ger fibernätet näst intill obegränsad prestanda. ÖSAB:s ambition är att knyta samman alla delar av Österåkers Kommun i ett gemensamt snabbt fibernät för snabba IT-kommunikationer. Precis som med exempelvis elnät, vatten och avlopp är stadsnätet en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur. Utvecklandet av fibernätet gynnar kommunens invånare, näringslivet och den kommunala verksamhetens behov.

Om oss

Österåkers Stadsnät, ÖSAB, bildades 2005 som ett dotterbolag till Armada Fastighets AB, Österåkers Kommuns fastighetsföretag.

Privatperson

ÖSAB bygger det fibernät som binder ihop ditt bostadsområde med övriga kommunen och framförallt med omvärlden. ÖSAB:s fibernät möjliggör snabb och effektiv IT-kommunikation i ditt hushåll.

Företag/operatör

ÖSAB erbjuder företag anslutning till fibernätet och svartfiberförbindelser mellan punkter i ÖSAB:s nät och i samarbete med andra nätägare till företag och operatörer.